3. Werkwijze

Hieronder staat een stappenplan om de WebQuest af te werken.
Dit stappenplan moet er toe leiden dat je als team een schoolconcept bedenkt dat op deze website (bij "Fiction Scholen") een plek krijgt.