webkwestie - webquest

School Fiction

Afbeelding van klimkin via Pixabay

Opdracht

Maak een team van minstens vier personen.

Je mag zelf kiezen of je een team met

 • alleen jongens of juist

 • alleen meisjes maakt of juist

 • een gemengd team.

Kies bewust.

Formuleer met je groep een aantal uitgangspunten voor jullie school van de toekomst. Je zou kunnen denken aan:

De leerlingen:

 1. zelf actief op zoek gaat en in staat is zelf kennis te vergaren;

  1. in een sociale context werkt;

  2. waarin het leren betekenisvol is,

  3. met mogelijkheden voor gedifferentieerd werken volgens digitale leerlijnen,

  4. in een uitdagende rijke omgeving met instructietafels, hoeken en individuele werkplekken,

  5. met een aanbod van virtuele leeromgevingen en,

  6. met gebruikmaking van alle mogelijke werkvormen.

  7. de leerkracht als begeleider hebben.

Met een dergelijk set uitgangspunten kun je vervolgens gaan bedenken hoe je klas en vervolgens je school er uit gaat zien.