webkwestie - webquest

School Fiction

Stap 2: Taakverdeling

Het is verstandig om binnen je team een taakverdeling te maken.

Uit de geschiedenis heeft men geleerd dat alleen groepen die goed samenwerken en een taakverdeling maken, het beste resultaat leveren. Zorg in ieder geval dat er in je team is:

  • een teamleider

  • een verslaggever

Zorg dat de andere leden van het team ook een taak krijgen.

Probeer de taken zo te verdelen dat iedereen evenveel te doen heeft.

Het kan zijn dat je meerdere taken per persoon krijgt, zo lang het werk wat gedaan moet worden maar eerlijk verdeeld wordt.

Groepsoverleg

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay