webkwestie - webquest

School Fiction

Stap 3: Leren in de toekomst

We moeten er even vanuit gaan dat het ministerie van OC&W als eis stelt dat - hoe de school of het onderwijs er ook uit ziet - op het einde van een schoolloopbaan de leerlingen een aantal minimum kennis- en vaardigheidsdoelen moeten beheersen.

Voorlopig gaan we uit van de huidige onderwijsdoelen:

Er staat echter nergens hoe deze leerstof, die naar die einddoelen moeten leiden, moet zijn geordend.

Wie weet weet je team wel een betere wijze van wijze van aanbieding te bedenken. Verdiep je daarom ook eens in de onderwijssystemen van andere landen. Met name degene die afwijken van het Nederlandse model. Hieronder staan een paar links als voorbeelden, maar je kunt via Google er vast nog meer vinden.